Hva er LilleStortinget? Kategorier Arkiv Siste inlegg Siste kommentarer Fagerlia VGS

De endelige vedtakene


 

Etter en lang og intens debatt fikk regjeringen gjennom 8 av de 17 proposisjonene de foreslo. De 8 proposisjonene er: 

Proposisjon 2: Økt privatisering av skoler i Norge

Proposisjon 4: Bilfritt sentrum

Proposisjon 6: Statsborgertest

Proposisjon 9: Kommunereform

Proposisjon 11: Eksamensfri videregående skole

Proposisjon 12: Senking av sykelønn

Proposisjon 15: 7-årig fast bosetting av flyktninger

Proposisjon 17: Tillatelse av økt overvåkning i Norge

 

Disse 9 proposisjonene gikk ikke gjennom:

Proposisjon 1: Oljeleting i Lofoten og Vesterålen

Proposisjon 3: Flat skatt

Proposisjon 5: Innføring av biobrikke

Proposisjon 7: Bevæpning av politi og vektere

Proposisjon 8: Endring i bistandsmidler

Proposisjon 10: Bygging av atomkraftverk i Norge

Proposisjon 13: Privatisering av NRK

Proposisjon 14: Norsk medlemskap i EU (skal holdes folkeavstemning)

Proposisjon 16: Aktiv dødshjelp

 

 

Journalister: Martha Årdal og Hanna Sylte

Regjeringen står!Debatten er overstått og etter flere representanter fra de innblandet partiene avsluttet president Christensen debatteringen og ba voteringen starte. De skulle stemme ved å reise seg fra stolen og heve kandidatnummer. Dette ble da gjort en gang, men en feil oppsto. Tellekorpset hadde registrert 175 stemmer, noe som ikke stemte med antall mandater som var til stede. De hadde ingen andre valg enn å kjøre en ny votering. Stemningen steg betraktelig. Tellekorpset leverte inn resultatet til presidentskapet og de kunngjorde at regjeringen står. Mistillitforslaget var nedstemt med 91 stemmer mot mindretallets 75. Venstre som fikk en sentral rolle under denne situasjonen reiste seg ikke med partiene som ønsket en ny regjering. Det var tidligere observert at Angelsen tok statsminister Norlén i hånden, alt tyder på at de gikk inn i et samarbeid noe som var med på å avgjøre posisjonen for LilleStortingets regjering.

Elias Angelsen (V)

 

Journalist: Karoline Alvik

Foto: Eirik Borlaug og William Haugland

 

Het debatt om mistillitsforslaget 

Etter hete diskusjoner og heftige forhandlinger mellom venstre og regjeringen. Vår journalist har snakket med forskjellige representanter av forskjellige parti. Flere partier mener at venstre har gått i mot sin egen politikk med tanke på bevæpnet politi. De har med dette mistillitsspørsmålet gått med på at det skal være greit at norsk politi bærer våpen i daglige sammenhenger.

 

Frp nevner også at venstre har tatt statsministeren i hånden, de er ikke sikker på hva dette håndtrykket innebar.

 

Emil Reite fra Høyre uttaler seg om saken: ?Vi i Høyre har en teori om at dette håndtrykket var en avtale om at Venstre skulle trekke seg fra mistillitsforslaget imot at Frp og Høyre skulle trekke tilbake sin preposisjon om atomkraftutbygging?.

 

Det pågår nå en debatt nå om mistillitsforslaget.

 

Journalist: Martha Årdal

Foto: William Haugland

Regjeringen ligger tynt an

Nesten samtlige av partiene i opposisjonen har vist sterk misnøye til regjeringen. Det forhandles sterkt i salen fra alle sider.

Regjeringen NorlénAlt presset faller på Venstre. Kjempepartiet AP og regjeringen river Partileder Elias Angelsen i filler.

Partileder Elias Angelsen (V)

 

Journalist: Sondre Stokke

Foto: Eirik Borlaug

 

Mistillitsforslaget er her!

Mistillitforslaget er kommet. Da sak nr. 10 kom opp til votering annonserte stortingspresident Isak Christensen at mistillitforslag var lagt frem. Voteringen ble avbrutt og en pause på ti minutter ble satt. Pausen er på overtid og regjeringen skjeller ut Venstre i Stortingssalen. De hevder de har åpnet flere dører for et samarbeid med Venstre. Partileder Elias Angelsen sliter med å forsvare partiet. Partiet Venstre blir vippepartiet i mistillitforslaget, og begge sidene gjør alt for å rekruttere de.

Partileder Elias Angelsen (V) og Statsminister Lisa Norlén (H)

 

Journalist: Sondre Stokke

Foto: Eirik Borlaug

 

Er regjeringens tid forbi? 

Under åpningen av andre del for voteringen står statsministeren, Lisa Norlén, åpent fremfor Venstres partileder, Elias Angelsen, med tilsnakk. Venstre har tidligere stått for regjeringen sine forslag, men har nå vendt de ryggen ved å legge frem et mistillitsforslag med de andre partiene. Hva Norlén sa til Angelsen er ukjent, men etter at President Christensen erklærte en pause på 10 min startet diskusjonen igjen.

 

Flere fra statsrådet har i skrivende stund samlet seg rundt Angelsen hvor de prøver å få han til fornuft, men hans samarbeids partier står han nært. Det er oppstått store spekulasjoner rundt denne saken, men vitner forteller oss: «Det er en het diskusjon mellom Håkon Solli-Sæther og partilederen hvor han ikke helt er klar over hva politikken til venstre egentlig er.» Venstre startet med å ønske mistillitforslag helt til FrP kom inn for å diskutere olje og energi. Da diskuterte alle opposisjonspartiene, inkludert KrF som gikk i mot det som var avtalt, Da kom FrP frem med at de var villig til å inngå forhandlinger med venstre om atomkraft verk. Dette heller mer mot Venstre politikken som gjorde at dersom de hadde gått inn for det kunne de fått frem mer av det Venstre kjempet for. Dette kunne ha hindret mistillitforslaget.«Vi gikk i mot mange av venstres ståsteder for å få gjennom bare to av våres kjernesaker.» Forteller et venstremedlem.

 

Hva som skjer videre er uklart, men vi i redaksjonen følger spente med. Kommer Venstre til å fullføre mistillitforslaget?

 

Journalist: Karoline Alvik

Foto: William Haugland

Krever svar fra Venstre

 

Statsminister Lisa Norlén (H) la ikke skjul på sin misnøye med hvordan Venstreleder Elias Angelsen har håndtert mistillitskrisa, og krevde et hurtig svar på om de kan regne med å samarbeide. Venstre stilte seg bak det meste av regjeringens politikk under trontaledebatten, men ser nå ut til å ha snudd på flekken ved å støtte det sannsynligvis kommende mistillitsforslaget. Dersom Venstre vender regjeringen ryggen, er det svært lite sannsynlig at Norlén kan fortsette som statsminister. Denne opphetede diskusjonen utenfor stortingssalen antyder at regjeringen legger sterkt press på Venstre for støtte.

Med bare 77 representanter i salen, er mindretallsregjeringen Norlén avhengig av støtte fra andre partier for å kunne fungere. 

Journalist og foto: Eirik Borlaug

Statsministerskifte?

Hvis mistillitsforslag blir realitet, vil trolig AP med sin massive representasjon gå i spissen. Det er da naturlig at den nye statsministeren blir APs partileder Lene Larsgård. I dette bildet ser det ut som Larsgård lukter posisjonen. Vil statsministerrollen byttes?

Statsminister Lisa Norlén og APs partileder Lene Larsgård

 

Journalist: Sondre Stokke

Foto: Eirik Borlaug

Venstre trosser velgerne

 

Nye kilder forteller at Venstre går i mot sitt eget program under et eventuelt mistillitforslag mot regjeringen sammen med AP, SV, KrF, SP og MdG. «Mistillitsforslaget er ikke vedtatt, vi er i forhandlinger» sier Venstres partileder, Elias Angelsen. Under forhandlingene var de positive til forslagene som kom frem og ville si seg enig under en rekke kompromisser. I programmet deres står det at de er for aktiv dødshjelp og bevæpning av politi og vektere, men dette er noen av proposisjonene de er nødt til å si seg villig å miste under et eventuelt samarbeid.

 

Journalist: Karoline Alvik

Fotograf: Eirik Borlaug

Nederlag for ministeren

Opposisjonen seirer i oljedebatten. Saken om boring av olje i Lofoten og Vesterålen har vært kilde til kontrovers de siste dagene. Som sak nr. 1 var den først ut i ilden, og Stortinget stemmer ned regjeringens forslag. Svak start av regjeringen i dagens votering.

Olje og energiminister Ole Aanderaa

 

Journalist: Sondre Stokke

Foto: Eirik Borlaug
 

Mistillitsforslag?!

En anonym kilde i opposisjonen uttaler seg og hinter til mistillitspørsmål. Opposisjonen er lite fornøyde med regjeringspartienes uvilje til å forhandle i fagkomiteene. Det forhandles derfor om samarbeid mellom AP, SP, KrF, V, SV og MdG. Vår reporter på stedet skriver:

 

«Forhandlingen går hurtig og det er en god tone blant dem. Deres politikk blir tatt opp og de ønsker å finne en løsning på hvordan dette skal bli lagt opp. Det er spesielt partilederne som snakker. De setter seg ned for å skrive opp sine forslag om hvordan deres politikk vil se ut og hvordan de skal danne den nye regjeringen. «I dette samarbeidet får vi kjernesakene våres frem, så dette er bare positivt for oss alle.»»

Alle tegn peker mot mistillitforslag fra samtlige parti i opposisjonen. Dramaet stiger og vår reporter forteller dette videre:

 

«I møtet kommer justisminister Håkon Solli-Sæther inn og er full klar over hva som skjer. Han nekter å forlate rommet og skjønner ikke hvorfor de ikke blir støttet av partiene. «Det er jo vi som har makta,» uttaler han seg. De tyr til en flytting av rom ettersom Solli-Sæther nekter å flytte seg.»Dagen videre blir uten tvil spennende når Stortinget skal stemme over regjeringens forslag.

 

Journalist: Sondre Stokke

Reporter: Karoline Alvik

Foto: Eirik Borlaug
 

Fagerlias viktigste øyeblikk

Stemningen er spent før voteringen i Stortinget. Eirik Borlaug fra redaksjonen i Fagerlias Budstikke sier «Etter nøye telling ser vi at regjeringa bare trenger støtte fra KrF, Venstre, eller SP, og likevel få flertall.» Med andre ord kan regjeringen få flertall i samtlige saker med liten støtte fra de andre partiene. Derfor spekulerer vi i Fagerlias Budstikke at nettopp disse partiene vil inngå avtaler der de ikke stemmer for regjeringens forslag, med mindre regjeringen legger til rette for noen av disse partienes ønsker. Det er liten tvil i at timene og minuttene som leder opp til voteringen, inngås det samarbeid og kompromisser som vil drastisk avdekkes i de viktigste øyeblikkene noensinne på Fagerlia vgs.

Journalist: Sondre Stokke

Foto: William Haugland

LilleStortinget går mot slutten

Siste dagen av LilleStortinget er nå i gang. Partiene er nå i forhandlinger med hverandre om de ulike komitéinnstillingene som presidentskapet ble tilsendt sent i går. Flere debatter og drastiske forhandlinger pågår nå hos partiene hvor de har kort tid for å finne en løsning og hva de skal gjøre videre. Hva skal de stemme i voteringen? Dagen i går avsluttet med en opphetet debatt mellom partilederne hvor temaer som flatskatt, bevæpning av politi og vektere, og om hvorvidt det er lurt å starte en utbredning av olje og atomkraft her i Norge. Vi i redaksjonen er spente på hva som vil skje i voteringen og gleder oss til å se hva utfallet av LilleStortinget 2016 blir.

Journalist: Martha Årdal og Karoline Alvik

Fotograf: Eirik Borlaug
 

Finansministeren stilt til veggen 

Debatten blant partilederne var særpreget av regjeringens proposisjoner om flat skatt og bevæpning av politi og vektere.

"Det betyr ikke noe å jobbe hardt lenger" uttaler Finansminister og FrP representant Trym Gjørven forsvarer forslaget om flat skatt ved at det vil være mer rettferdig hvis alle betaler like mange prosent av sin inntekt. Statsminister og Høyre representant Lisa Norlén legger til at de som tjener mer fortsatt kommer til å betale mer skatt.

APs partileder Lene Larsgård argumenterer med at skattesystemet skal utjevne forskjeller, og at en flat skatt vil både gå utover de som tjener minst og Norge som en velferdsstat. Venstres partileder Elias Angelsen ser fordeler med både progressiv og flat skatt, og foreslår en progressiv skatt som er mer flatet ut.

Både Matilde Vadseth Furholm (SV) og Lene Larsgård (AP) stiller seg kritisk til bevæpning av politi og vektere, og hevder at det bil føre til økt usikkerhet, tap av liv og større bevæpning blant de kriminelle. Venstre og KRF er villig til å inngå kompromisser. Elias Angelsen (V) sier at det er viktig at det er trykt, men at våpen ikke burde være i det daglige samfunnet. Det burde heller bare utnyttes i spesielle situasjoner. KRFs partileder Henriette Hauge foreslår at bevæpningen burde skje hvis PST (politiets sikkerhetstjeneste) mener at det er nødvendig av sikkerhetsårsaker.

 

Journalist: Hanna Sylte

Fotograf: William Haugland

Slag fra flere sider i Oljedebatt

Som forventet var det opphetet debatt rundt forslaget om oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Representanter fra SV og Miljøpartiet de Grønne utfordret regjeringen med kritiske spørsmål. «Hvordan kan dere åpne for oljeleting i Lofoten og Vesterålen på en forsvarlig måte?» Olje og energiminister Ole Aanderaa var tydelig i sitt svar der han forklarte at oljeboring fører til redusert kullutvinning i utlandet. Hvis Norge utvinner mer olje kan vi eksportere olje i større mengder, slik andre land ikke benytter miljøskadelige energikilder, som kull. «Dette er en global sak.» poengterer Aanderaa.Representant Mathilde Furholm svarer med at Norge burde sette et eksempel til resten av verden. Hun mener vi burde heller investere i grønnere, fornybar energi som vann og vindkraft. Til dette svarer ministeren med en henvisning til regjeringens proposisjon om kjernekraft i Norge. Aanderaa argumenterer at hvis det er miljøvennlig energi man vil ha, så er kjernekraft veien å gå.

 

Minister Ole Aanderaa måtte på scenen igjen og svare da Miljøpartiet de Grønne sin representant kom med sine spørsmål. «Hvorfor skal vi satse på flere jobber i oljeindustrien når vi allerede taper tusenvis av jobber i oljekrisa?» spør Silje Balseth. Aanderaa svarer kort: «Oljekrisa er midlertidig.» Han fortsetter med å insistere at ved å øke oljeutvinning vil Norge komme med sterk konkurranse til de andre store oljespillerne i verden. Hvis Norge investerer kraftig i utvinning av ny olje, vil arbeidsplassene komme tilbake til Norge, fastslår olje og energiministeren.Journalist: Sondre Stokke

Foto: Eirik Borlaug og William Haugland

Medvind for regjeringen?

Etter en tøff åpning i trontaledebatten er de forskjellige partienes synspunkter lagt tydelig fram. Regjeringspartiene står sterkt plantet bak sin regjering som forventet. AP på den andre siden er i sterk opposisjon til statens proposisjoner. Det mest spennende er Venstres åpne støtte til regjeringspartiene. De har mindre innvendinger mot våpenloven og oljeboringen i Lofoten men har statuert sin ellers støtte til regjeringen. Er dette starten på et samarbeid? Alt peker mot dette.

Regjeringen sitter nå i en sterk posisjon hvis dette er faktum. Til stor forventning sto ikke SP i tråd med regjeringens kommunereform eller EU medlemskap. De liker ikke tanken på mindre selvstyre hvis Norge skulle inngå i EU. De er redd for forslag og sanksjoner som skulle gå mot norske interesser internasjonalt og nasjonalt. 

KrFs partileder Henriette Hauge gikk til angrep på regjeringens forslag om aktiv dødshjelp. Hun påpeker at menneskeverd står i sentrum og vi kan ikke bare «velge vekk de svake, de må tas vare på, de kan ikke bare kastes til side.» Problemet med dette er at de kastes ikke til side, vi velger ikke vekk de svake. Aktiv dødshjelp er et tilbud til de uhelbredelig syke som ikke ønsker å lide ut sine siste dager. Alt til side sier partileder Hauge at hun er mer enn villig til å arbeide med regjeringen på flat skatt og en rekke andre punkter så lenge de trekker sykelønnskuttet, og aktiv dødshjelp.

Venstres partileder Elias Angelsen åpnet sitt innlegg i trontaledebatten med å uttrykke sin støtte til regjeringens forslag. Han påpekte imidlertid at oljeboring i Lofoten og bevæpning av politi og vektere var de mindre entusiastiske. Det er stor grunn til å tro at Venstre er på vei til et samarbeid med regjeringen. I et intervju med justisminister Håkon Solli-Sæther og finansminister Trym Gjørven sier at et samarbeid er ikke langt ifra og de er villige til å legge saker vekk for å sikre seg støtte. 

Kanskje de kan bringe inn KrF også? Det meste tyder nå på støtte til flere av regjeringens forslag. Det er likevel vanskelig å fastslå før etter spørretimen.

 

Journalist: Vetle Aarø

Fotograf: Eirik Borlaug

Heftig spekulasjon

Spørretimen er rett rundt hjørnet. Vi i Fagerlia Budstikke spekulerer at det vil bli heftig debatt rundt forslaget om oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Innsideinformasjon rapporterer at Senterpartiet vil grille olje og energiminister Ole Aanderaa i sitt forslag. Det settes spørsmålstegn ved risikovurderingen av konsekvensene til boring i dette området. Vi i redaksjonen tror at regjeringen er villig til å ofre mindre viktige saker for å oppnå et samarbeid med Krf og Venstre. «Dette samarbeidet sikrer flertall i Stortinget.» sier redaktør Vetle Aarø. «Det blir spennende å se om SP og resten av opposisjonen kan overtale Venstre og Krf i oljesaken.»

Redaksjonen i Fagerlia Budstikke

 

Olje og energiminister Ole Aanderaa har tidligere uttalt seg i saken. Han sier at når det er olje i nordsjøen, så vil man før eller siden bore den ? så hvorfor vente? Forventningene er med andre ord store til spørretimen kl. 13.00.

 

Kommentator: Sondre Stokke

Foto: William Haugland

Sprøyter FrP svada?

Endre Synnes Hagerup fra FrP talte under Trontaledebatten om bruk av thorium i atomkraftverk. Hagerup opplyste om ved bruk av thorium vil skadelige miljøutslipp bli utslettet ved tilsetning av proton, det vil være billigere å drive enn konvensjonelle urankraftverk og uttalte seg at thorium-teknologien var mer en god nok til at vi kan satse på energikilden. Han mente at eneste grunnen for at thorium ikke hadde blitt satt i verk er at vi er for redde etter ulykkene i Tsjernobyl og Fukushima. Hagerup sa at med thorium var det svært vanskelig å utvinne våpen, det var enklere å skaffe ferdig våpen enn å utvinne de selv.

Mange av disse punktene er forskere enige med, men noe av informasjonene han ga fra seg var inkonsekvent. Et av hans utsagn var hvor mye thorium Norge hadde. Han sa at vi hadde den tredje største forekomst av thorium i verden, noe som ifølge World Nuclear Association ikke er korrekt. Hagerups opplysninger er utdatert. Noe som fører til at hans argument ikke er gyldig. 

Under et intervju med Vg3 forsker Vegard Slettvoll uttalte han seg om utsagnene til Hagerup:

«Vi greier ikke å få strålingsnivået ned på et nivå som er trygt for befolkningen. Det er også svært vanskelig å bruke thorium til gjenbruk, noe som er svært vanskelig med tanke på strålingsfaren og avfall. Norge har faktisk et overskudd av energi, og å tillate atomkraftverk fører til et unødvendig press på markedet. Jeg er også usikker på om det er økonomisk forsvarlig å anvende thoriumreaktorer, når vi allerede har tilstrekkelige forekomster av uran.»

Videre presiserer han at tiden for thoriumskaftverk vil komme:

«Thorium er uten tvil fremtiden, men vi må ikke forhaste oss. For øyeblikket er det mest nødvendige å forske mer på området, før vi beslutter noe.»

 

Journalist: William Haugland og Karoline Alvik

Fotograf: William Haugland og Eirik Borlaug

Hva med minoritetene?!

 

Arbeiderpartiet er ikke fornøyd med forslaget om privatisering av NRK. Representant Hanne Kleinhans hetser Kulturdepartementet. Hun forklarer hvordan NRK er lovpålagt å produsere underholdning og nyheter for ALLE i Norge, også minoriteter. Private media publiserer det de selv ønsker og finansieres av seertall. Medieproduksjon egnet til minoriteter har naturligvis færre seertall og private media vil derfor forsømme slikt innhold.

 

Kleinhans er bekymret for at et privat NRK forandrer den demokratistyrkende profilen de har i dag. «Hvordan kan dere forsvare dette forslaget, og samtidig bevare demokratiet og minoriteters stemme?»

 

Kulturminister Katrine Haga er fast bestemt på departementets forslag. «En del av proposisjonen er å innføre et universelt reglement som krever en andel av innholdet i alle norske media må tilpasses minoriteter.» Hun mener dette vil være en god erstatning til jobben NRK gjør i dag. Videre argumenterer hun fordelene av å slippe NRK ut i det frie markedet. «NRK vil måtte svare til konkurranse og etterspørsel.» Haga sier dette vil øke kvaliteten til NRKs innhold.

«Vi kan også ikke glemme at å tvinge alle i Norge til å betale for en kanal de ikke nødvendigvis ønsker å se på er urettferdig.»

 

Regjeringen har åpenbart mange grunner til proposisjonen sin, men motstanden blir uten tvil sterk i Stortinget.

 

Journalist: Sondre Stokke

Foto: Sondre Stokke og Eirik Borlaug

Samarbeid i horisonten?

FrPs representant Jørgen Roaldsnes stiller partiet sitt bak regjeringens skattekutt. Han mener besparing er en nødvendighet for den norske velferdsstaten. Den flate skatten er det eneste som er rettferdig ovenfor den norske borger. Han forklarer også at kutt i sykelønnen vil ha en positiv effekt siden den vil gi en større motivasjon for å faktisk jobbe. Roaldsnes mener flere i dag tar seg «fridager» da de får 100 prosent i sykelønnen, dette er en uting. Dette er nødvendige tiltak for den norske økonomien og det frie markedet.

KrFs kanditat Henriette Pedersen Hauge stiller seg imidlertid kritisk til den reduserte sykelønnen og mener dette vil påvirke den økonomiske evnen til de svakest stilte i dagens samfunn. På den annen side stilte hun seg ikke kritisk til den flate skatten, ser vi et mulig samarbeid i framtiden? Venstre stilte seg kritisk til politibevæpning og oljeboringen i Lofoten, men poengterte også sin støtte til regjeringens andre forslag. KrF og Venstre ser ikke ut til å være langt fra et samarbeid med regjeringspartiene.
 

Journalist: Vetle Aarø

Foto: Eirik Borlaug

Tappert forsvar av offentlig skole

«De mener den offentlige skolen er for svak. Det er den ikke, i hvert fall ikke hvis vi styrker den.» Disse ordene kommer fra stortingsrepresentant Steinar Ørstenvik (AP). Han mener den offentlige skolen har fokuset rettet mot å styrke norsk utdanning, der private kan ha andre interesser. De private skolene tjener penger på elevene sine, fortsetter Ørstenvik. Dette incentivet kan gå på bekostning av de private skolenes karakterkrav, og lar de som er villig til å betale ekstra få "lettere" gode karakterer. Det er en plass for private skoler, men staten kan ikke ta penger fra den allerede økonomiske begrensede offentlige skolen, for å gi disse i bistand til de private. AP-politikeren ønsker ikke en politikk som vil fremme et sosialt skille, noe dyre privatskoler kan skape.Det vil bli spennende å se hvordan regjeringen svarer til kritikken fremover.

 

Journalist: Sondre Stokke

Foto: Eirik Borlaug

Blir tøft for regjeringen

«Skattesystemet må være progressivt!» sier APs partileder Lene Vadseth. Hun argumenterer med at skattesystemet er her for at alle i samfunnet skal hjelpe hverandre. Vi er alle ulike, og en progressiv skatt hjelper de svakeste stilte i samfunnet. Vadseth mener at for å bevare og styrke samfunnet i sin helhet er en progressiv skatt nødvendig. Hun avslutter med å presisere hvordan en flat skatt vil bringe mindre midler til staten, og dermed føre til dårligere skoler i fremtiden. Dårligere skoler ringer dårlig i alle elevers ører, og regjeringen vil trolig få en tøff jobb med å forsvare politikken sin.Journalist: Sondre Stokke

Foto: Eirik Borlaug
 

Pangstart fra AP

Trontaledebatten starter eksplosivt med harde replikker fra Arbeiderpartiet. Partileder Lene Vadseth hevder proposisjonen om aktiv dødshjelp er umulig å håndheve. «Hvor skal man sette grensene?» Vadseth mener saken handler mindre om fysiske smerter, og mer om den mentale påkjenningen av å være i slutten av livet. Hun ønsker ikke at i tillegg til denne påkjenningen skal de eldre også belastes med valget om å dø. Hun konkluderer med at dette er en krevende debatt, der fundamentale verdier går tapt, noe Norge ikke trenger.

Journalist: Sondre Stokke

Foto: Eirik Borlaug
 

Debatt mot kritisk opposisjon

Vi har da begynt på dag 2 og det er snart klart for trontaledebatt. I denne anledningen har de forskjellige partiene gått sammen i partimøter og funnet ut hva de syntes om de proposisjonene regjeringen har lagt fram. I går var det fagkomitémøter i alle de forskjellige komiteene hvor partiene diskuterte proposisjonene sammen. Vi gleder oss til debatt!

President Isak Christensen
Leder i olje og energikomiteen Henrik Kaarbø

 

Journalister: Martha Årdal og Karoline Alvik

Fotograf: William Haugland

"Det er forskjell på folk!"

Arbeiderpartiets partileder, Lene Larsgård, stiller kritiske spørsmål til regjeringens økonomiske og utdanningspolitikk. Hun mener at forslaget om flat skatt er til altfor stor fordel for den økonomiske overklassen, og dermed straffe den fattigere, hardtarbeidende middelklassen. Progressiv skatt er svært vanlig i mange land, og AP ønsker ikke at Norge skal sette dårlig eksempel med en flat, urettferdig skatt. Hun spør derfor til regjeringens ministere: «Prøver regjeringen å skape et klasseskille?»

    

Finansminister Trym Gjørven                                 Partileder Lene Larsgård

 

Finansminister Trym Gjørven forsvarer forslaget. Han mener den progressive skatten vi har i dag går hardt utover de som har investert mye tid og penger på utdanningen sin. «Det er forskjell på folk!» mener Gjørven. Videre sier han at den progressive skatten ikke vil gi incentiv til ungdom å jage sine mål. «Hvorfor vil folk ta høyere utdanning hvis den progressive skatten gjør at de får utbetalt samme lønn som en kassadame i Coop?» Finansministeren mener at progressiv skatt er fundamentalt urettferdig og må endres på.

APs partileder setter også kritisk spørsmålstegn ved proposisjonen om flere privatskoler. Her mener også Larsgård at muligheten til å kjøpe seg bedre utdannelse på videregående nivå, vil være med på å skape et klasseskille. Hun vil ikke at den økte bistanden til privatskoler skal gå på bekostning av dagens offentlige, gratis skoler.

Kunnskapsminister Oscar Fugelsnes

Kunnskapsminister Oscar Fugelsnes svarer til arbeiderpartiet. Han forklarer at den økte bistanden vil gjøre det billigere å gå privatskole. De personlige kostnadene til å gå på privatskolene vil bli såpass små at de aller fleste vil kunne gå der. De private skolene har gjennom det frie markedet større grunn til å gi god undervisning på grunn av konkurranse med andre skoler. Regjeringen mener flere private skoler, med billig inngangsbillett, vil være bra for norsk utdanning.

 

 

Journalist og fotograf: Sondre Stokke

 

Rollespillet begynner

I dag, Tirsdag 05.April åpnet Fagerlias første LilleStortinget. Avdelingsleder Sissel Standal holdt en appell hvor hun ønsket alle velkommen og forklarte kort hva prosjektet gikk ut på. Standal ønsket at alle elevene som deltar vil legge ned en god innsats for at vi skal kunne gjennomføre dette prosjektet. Hun er sikker på at dette ville være en lærerik opplevelse for både elever og lærere. Rektor ved Fagerlia, Yngve Omenås, tok over talerstolen og fortalte at dette ville hjelpe elevene med å få et bedre innsyn i dagens politikk og innsikt i verden.

Fylkesordfører, Jon Aasen, talte til forsamlingen og la vekt på at dette ville være en mulighet for elevene å utvikle seg som individer, få et nytt syn på sine medmennesker, og å respektere deres syn og verdier. Fylkesordføreren henvendte seg til presidenten og understrekte hvor stort ansvar han har i LilleStortingssalen . Aasen la fram tre viktige hendelser som tar plass i dag. To av disse var på landsbasis og den tredje var Fagerlia sitt LilleStorting 2016. Han poengterte at han var beæret over å få være med på dette prosjektet og åpnet offisielt LilleStortinget 2016.

Stortingspresident Isak Christensen konstituerte LilleStortinget og deretter holdt statsminister Lisa Norlén trontalen hvor hun presenterte regjeringens politikk.

Journalister: Martha Årdal, Karoline Alvik og Hanna Sylte

Fotografer: William Haugland og Eirik Borlaug

Les mer i arkivet » April 2016
Fagerlias Budstikke

Fagerlias Budstikke

Ålesund

Vi gir deg sannheten. Oppdateres fortløpende. Ett skråblikk på LilleStortinget, og diverse andre vinkler.


Redaktør: Vetle Aarø

Bloggansvarlig: Hanna Sylte

Sjefsjournalist Sondre Stokke

Journalist Martha Årdal

Journalist Karoline Alvik

Sjefsfotograf Eirik Borlaug

Fotograf William Haugland

Assisterende Redaktør Ruben Arnsen

hits